free site templates

نماینده رسمی  سازندگان رسمی و دولتی دبی

Iran2Bay.com

ویلا سه  خوابه از یک میلیون و دویست و پنجاه هزار درهم تحویل 2020

پرداخت 30% حین ساخت ( هر شش ماه 5% )
پرداخت 70% در زمان تحویل سال 2020
سازندگان دولتی شرکت نخیل، داماک و دبی پراپرتیز
واریز اقساط به حساب بانکی پروژه تحت نظر دایره اراضی دبی
بدون نیاز به پرداخت کمیسیون
خرید و پرداخت مستقیم به شرکت دولتی سازنده
دوبلکس در دوطبقه، زیربنا 160 متر مربع، زمین 160 متر مربع 
دارای پارکینگ مسقف واتاق خدمتکار
درای طبقه زیرزمین قابل استفاده برای سینمای خانگی یا اتاق بازی
امکانات : زمین گلف، استخر، زمین بازی ، مدرسه ، مرکز خرید و پارک
موقعیت دوبی لند اتوبان امارات 
امکان اقدام برای دریافت ویزای سرمایه گذاری

و هدیه ما به شما باز پرداخت هزینه سفر به دبی 

نماینده رسمی  سازندگان رسمی و دولتی دبی

Iran2Bay.com

ویلا پنج  خوابه اماده تحویل چهار میلیون و هفتصد هزار درهم با اقساط چهار ساله

پرداخت 20% در زمان تحویل کلید
پرداخت 80% اقساطی طی چهار سال
واریز اقساط به حساب بانکی پروژه تحت نظر دایره اراضی دبی
بدون نیاز به پرداخت کمیسیون
خرید و پرداخت مستقیم به شرکت سازنده
دوبلکس در دوطبقه، زیربنا 600 متر متر مربع، زمین 700 متر مربع 
دارای 2 پارکینگ مسقف واتاق خدمتکار
امکانات : زمین گلف، استخر، زمین بازی ، مدرسه ، مرکز خرید و پارک
موقعیت دبی اسپورت سیتی 
امکان اقدام برای دریافت ویزای سرمایه گذاری

و هدیه ما به شما باز پرداخت هزینه سفر به دبی برای 2 نفر